Budowa drogi z chodnikiem - ulica Kowalskiego

Projekt ma za zadanie dokończenie budowy ulicy Kowalskiego. Jest to odcinek ulicy który nie posiada nawierzchni z kostki betonowej. Istniejąca nawierzchnia ziemna jest niestabilna oraz dziurawa. Przy drodze powinien znajdować […]